Materiały stosowane do wyłożenia wkładu

Ceramiczne wyłożenie wnętrza paleniska tworzy warstwę chroniącą korpus, polepsza jakość spalania drewna, a także stanowi element dekoracyjny. Podstawowymi, powszechnie stosowanymi przy wyłożeniu wkładów materiałami są płyty szamotowe oraz wermikulit. Tworzywa te zasadniczo różnią się od siebie, a porównanie ich fizykochemicznych właściwości sprawiło, że obecnie odchodzi się od stosowania wermikulitu.
Produkty Unico wykładane są szamotem bądź ceramiką typu Refrabox. Zaletą płyt szamotowych jest gromadzie energii cieplnej podczas spalania, a po wygaszeniu kominka oddawanie jej. Szamot wpływa korzystnie również na przebieg procesu spalania – optymalizuje go, dogrzewa komorę i pomaga w dopaleniu się wszystkich gazów.

Refrabox jest innowacyjnym rozwiązaniem używanym jedynie przez firmę Unico. To wyłożenie o zwiększonej trwałości, całkowicie odporne na ogień i produkty spalania oraz na udary mechaniczne. Dzięki zdolnościom akumulacyjnym ceramiki Refrabox ciepło może być szybciej przekazywane na ściany i otoczenie. Oprócz tego wkłady wyłożone tym materiałem są bardziej odporne na zmiany temperatur.