Fundusze UE

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Opracowanie projektu nowych urządzeń grzewczych wraz z wdrożeniem ich do produkcji w firmie UNIROL”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest opracowanie końcowego projektu wzorniczego serii palenisk dekoracyjnych ogrodowych, które pozwolą na zmianę sytuacji ekonomicznej firmy. Drugim zasadniczym celem jest realizacja inwestycji początkowej, polegającej na zakupie lakierni i spawarek, które pozwolą osiągnąć pożądany poziom produkcji i jakości.

 

Efektem realizacji projektu będą:

1) Zwiększenie liczby odbiorców – poszerzenie o nowe grupy docelowe.

2) Zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

3) Dywersyfikacja przychodów pomiędzy dwie grupy produktowe (piece I paleniska).

4) Pozycjonowanie firmy jako nowoczesnej i oferującej najwyższej klasy wzornictwo.

5) Zwiększenie możliwości produkcyjnych – wdrożenie innowacji procesowej w produkcji.

Całkowita wartość projektu: 648 456,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 380 240,00zł.

 


 

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Opracowanie projektu nowego projektu pieców kominkowych wraz z wdrożeniem ich do produkcji w firmie UNIROL”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest opracowanie końcowego projektu wzorniczego serii wolnostojących pieców kominkowych wraz zaprojektowaniem funkcjonalności konfiguratora umożliwiającego personalizację produktu.

Efekty projektu:
1) nowy design innowacyjnych produktów
2) aplikacja konfiguratora do projektowania pieców kominkowych
3) wdrożenie innowacji procesowej w produkcji

Całkowita wartość projektu: 1 843 770,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 874 150,00 zł.