Certyfikaty

Wszystkie wkłady kominkowe Unico spełniają wymagania Ekoprojektu (Ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu oraz przepisów obowiązujących na rynku niemieckim BImSch V Stufe 2 dla miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe.

Deklaracja została sporządzona na podstawie wyników badań laboratoryjnych zamieszczonych w raporcie nr 173000004/314/3 z dnia 30.10.2017r, wydanym przez TSÚ Piešťany, š.p. SR-NB 1299.