W nowoczesnych budynkach, zwłaszcza tych dobrze zaizolowanych wymuszone rozprowadzanie ciepła nie jest optymalnym rozwiązaniem. Głównym medium odpowiedzialnym za wyrównywanie temperatury w pomieszczeniach jest powietrze. Jeżeli w domu nie występują mostki cieplne i nieszczelności, pomieszczenia powinny nagrzewać się równomiernie. W takich warunkach, najlepsza do nagrzania domu jest tzw. „Ciepła zabudowa” kominka.

Ciepła zabudowa kominków nie wymaga od nas budowy systemu izolacyjnego co dodatkowo byłoby związane z kłopotliwą i kosztowną instalacją systemu DGP (dystrybucji gorącego powietrza). Oczywiście, należy zawsze podejść indywidualnie do tematu, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań w ociepleniu, i wdrożyć te, które najlepiej będą sprawdzać się w naszym przypadku.

Tradycyjna ciepła zabudowa kominka daje przede wszystkim możliwość ekonomicznego wykorzystania energii wyzwolonej podczas spalania zarówno drewna, jak i innych paliw. Rozprowadzanie ciepła opiera się na różnicach temperatur. Niezależnie od tego jaki mechanizm zastosujemy, zawsze o efekcie decydują temperatury źródła i odbiornika. Nagrzana obudowa kominkowa umożliwia utrzymanie przyjemnej temperatury w pokoju. Efektywność takiego rozwiązania jest dużo większa niż w przypadku zwykłego ogrzewania dostarczanego przez kominki konwekcyjne – ogrzewające pomieszczenie tylko przez szybę. Skonstruowana z ciężkich płyt obudowa kominka oddaje swoje ciepło przez radiację, tak samo jak piec kaflowy. Wraz z dobrze dobranym do niej wymiennikiem obudowa kominkowa daje nam szansę na pełne wykorzystanie jego potencjału i oszczędne ogrzanie domu. Kominki zabudowane są więc świetnym rozwiązaniem grzewczym.

Każdy obiekt potrzebuje czasu aby się nagrzać. Każdy posiada jednak swoje limity. Następstwem tego może być przegrzewanie pomieszczeń, w których znajduje się kominek i straty energii przez wentylację oraz ściany (straty w cieple podlegają tym samym prawom, co jego rozprowadzanie – różnica temperatur). Ciepłe, akumulacyjne, zabudowanie kominkowe powoduje zmianę charakteru ogrzewania w czasie. Oprócz zwiększenia sprawności kominka, ciepło dostarczane jest łagodnie i dłużej, dzięki czemu większa jego ilość pozostaje w całym domu.

Uzupełniając temat ciepłych obudów kominkowych, na pewno należy wspomnieć o różnego rodzaju wymiennikach akumulacyjnych. Podnoszą one sprawność całego układu w procesie odzyskiwania ciepła ze spalin. Wykorzystują ciepło spalin, do maksimum zwiększając oddawane pomieszczeniu ciepło i zapobiegając puszczaniu całego ogrzewania przez komin.

W przypadku domów energooszczędnych należy rozważyć bardziej rozbudowane wymienniki i masy chłonące ciepło.
Preferowane przez Unico rozwiązania i materiały zapewniają zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort korzystania z kominka. Wszystkie produkowane u nas wkłady są przystosowane do konstrukcji ciepłych obudów do kominków. Służymy swoim klientom i partnerom wszelką pomocą i informacjami w zakresie doboru, dostaw i obliczeń.

Definicje pojęć użytych w tekście:

Ciepło – postać energii, której ilość w przyrodzie jest stała. Nasze piece i kominki zmieniają tylko jej postać: energię chemiczną zawartą w paliwie w energię cieplną.
Moc – ilość energii, także ciepła, w czasie. Ta sama ilość energii może być dostarczona szybciej, czyli z większą mocą.
Temperatura – nie jest energią, a więc i nie ciepłem, a określa jedynie ilość energii zawartej w danym, konkretnym przedmiocie. Dwa różne materiały w tej samej ilości i o tej samej temperaturze najczęściej jednak nie posiadają tej samej energii – potrzebują różnych jej ilości do ogrzania się.