Palenie we wkładzie Unico

Do rozpalenia kominka najlepiej użyć brykietu firmy Eco-Pal, EcoMax Premium.

Cięgło powietrza przesunąć na pozycję Rozpalanie. W zależności od mocy kominka 3 do 5 sztuk brykietu połamać na 2 lub 3 części i ułożyć możliwie daleko od szyby. Pomiędzy części brykietu wsunąć rozpałkę EcoStarter lub inną rozpałkę, opartą o pochodne drewna i zapalić. Drzwiczki kominka zostawić oparte na klamce, nie zamykać całkowicie. Po rozpaleniu się brykietu przymknąć drzwiczki.

W momencie gdy brykiet EcoMax rozsunie się i zacznie palić pomiędzy zwojami, cięgło należy przesunąć na pozycję Praca (na środku). Gdy brykiet rozżarzy się można dołożyć następną porcję załadunku.

Przez większość czasu cięgło regulacji powietrza powinno znajdować się na pozycji Praca. Jeżeli chcemy maksymalnie przedłużyć proces palenia, możemy przesunąć cięgło w pozycję odwrotną od pozycji Rozpalanie, lecz nie spowoduje to dostarczenia większej ilości ciepła do pomieszczenia, tylko dłuższy czas utrzymywania się żaru w kominku.