pelletpower

Pozostałości spalania są automatycznie usuwane pozostawiając otwory doprowadzające powietrze do palnika całkowicie wolnymi. Palnik PELLETPOWER® jest efektywniejszy od tradycyjnych palników – zapewnia sprawność spalania powyżej 90%. Przez długi czas utrzymuje odpowiedni poziom dostarczanego tlenu do procesu spalania, dzięki czemu proces ten jest stabilniejszy. Skutkuje to redukcją kosztów spalanego paliwa oraz wolniejszym brudzeniem się palnika, a więc mniejszą częstotliwością czyszczenia.