Zestawy 2 x LFP 25 POr 40 z wymiennikami płytowymi
Opis

Dostępne wersje:
– zestaw 2 x LFP 25 POr40 z wymiennikiem 10 – płytowym,
– zestaw 2 x LFP 25 POr40 z wymiennikiem 15 – płytowym,
– zestaw 2 x LFP 25 POr40 z wymiennikiem 20 – płytowym.