Pompy obiegowe LFP
Opis

Dostępne wersje:
– pompaobiegowa LFP 25 POr 40,
– pompa obiegowa LFP 25 POr 60.