Condens
  • Dragon X + wymiennik Condens
Opis

Condens

Kondensacyjny kominkowy ogrzewacz wody – wymiennik wodny przeznaczony do pracy z paleniskiem Dragon X – zapewniający bardzo wysoką sprawność układu wodnego i dużą moc ogrzewania wody przez wykorzystanie zjawiska kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach, które to zjawisko, zwielokrotniając poziom retencji ciepła przypadającą na jednostkę powierzchni wymiany, daje jednocześnie znaczny dodatkowy zysk energii poprzez odzyskanie ciepła traconego w tradycyjnych układach na odparowanie wilgoci z paliwa.

Cechy urządzenia:

Wysoka sprawność – duża powierzchnia wymiany w połączeniu ze wspomnianym zjawiskiem wysokiego poziomu wymiany i przeciwprądowym sposobem przepływu spalin i wody, a także brak konieczności stosowania układu „ciepłego powrotu” (zaworu mieszającego) – wymiennik może (a nawet jest przewidziany) do ogrzewania możliwie chłodnej wody wracającej z układu.

Wykonanie ze stali nierdzewnej – duża trwałość oraz możliwość wykorzystania zjawiska kondensacji.

Odprowadzenie kondensatu – skropliny są zbierane i odprowadzane z układu, co oprócz zwiększenia sprawności zapewnia ochronę komina i przyłącza spalinowego (w Polsce kondensat może być odprowadzany bezpośrednio do kanalizacji).

Bezpieczeństwo – umiejscowienie wymiennika obok wkładu umożliwia w każdym momencie jego wyłączenie, a więc brak zasilania lub inna awaria nie wywołuje niebezpieczeństwa zagotowania wody (przy zastosowaniu dedykowanej automatyki), konstrukcja umożliwia także włączenie urządzenia w układ ciśnieniowy, w jednym i drugim przypadku – nie ma konieczności stosowania sytemu schładzania. Konstrukcja także w przypadku awarii – rozszczelnienia – pozwala na odprowadzenie wody przez króciec odpływowy kondensatu.