Wszystkie wkłady wyposażone są w system zasysania powietrza zewnętrznego.